Asbel 发表于 2013-8-12 19:54:49

自己画的(颜料不够,所以其他两个没上色)

http://i.imgur.com/yz9Q1Pp.jpg

副村儿 发表于 2013-8-14 15:39:58

不错诶 总之我是画不出来 我画的话绝对变形= =

副村儿 发表于 2013-8-14 15:41:02

不错诶 总之我是画不出来 我画的话绝对变形= =

发表于 1970-1-1 08:00:00

vykuten6 发表于 2014-11-21 10:11:26

好帖要顶,楼主的头像还是不错滴http://forumimage.org/images/icon01.jpghttp://forumimage.org/images/icon02.jpghttp://forumimage.org/images/icon03.jpghttp://forumimage.org/images/icon04.jpghttp://forumimage.org/images/icon05.jpghttp://forumimage.org/images/icon06.jpghttp://forumimage.org/images/icon07.jpghttp://forumimage.org/images/icon08.jpghttp://forumimage.org/images/icon09.jpghttp://forumimage.org/images/icon10.jpghttp://forumimage.org/images/icon11.jpghttp://forumimage.org/images/icon12.jpghttp://forumimage.org/images/icon13.jpghttp://forumimage.org/images/icon14.jpghttp://forumimage.org/images/icon15.jpg
页: [1]
查看完整版本: 自己画的(颜料不够,所以其他两个没上色)